افزایش حلالیت یک داروی کم محلول در آب با استفاده از هیدروتراپی و تکنیک های پراکندگی جامد مبتنی بر هیدروتراپی مخلوط

20 تیر ماه 1403

تمرکز این پژوهش بر به حداکثر رساندن حلالیت کلسیم روزوواستاتین در آب و افزایش سرعت انحلال آن با استفاده از عوامل هیدروتروپیک مختلف به منظور ایجاد پراکندگی جامد است.( از طریق تکنیکهای تبخیر حلال شامل اواپراتور چرخشی و روشهای لیوفیلیزاسیون) * عوامل هیدروتروپیک شامل اوره، مانیتول، اسید سیتریک، بنزوات سدیم و سالیسیلات سدیم در غلظتهای ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد وزنی میباشند. * پراکندگی جامد هیدروتروپیک (Solid Dispersion) روشی اصلی، بدون خطر و مقرون به صرفه برای افزایش فراهمی زیستی داروهای دارای حلالیت پایین در آب معرفی میشود.


در سیستم طبقه بندی بیوداروها، کلسیم روزوواستاتین(Calcium Rosuvastatin ) به دلیل فراهمی زیستی خوراکی پایین و متغیر آن در کلاس II قرار می گیرد. روزوواستاتین دارویی از دسته استاتینها است که برای جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی و جهت درمان چربیهای غیرطبیعی استفاده میشود.
هدف:

تمرکز این پژوهش بر به حداکثر رساندن حلالیت کلسیم روزوواستاتین در آب و افزایش سرعت انحلال آن با استفاده از عوامل هیدروتروپیک مختلف به منظور ایجاد پراکندگی جامد است.( از طریق تکنیکهای تبخیر حلال شامل اواپراتور چرخشی و روشهای لیوفیلیزاسیون)
* عوامل هیدروتروپیک شامل اوره، مانیتول، اسید سیتریک، بنزوات سدیم و سالیسیلات سدیم در غلظتهای ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد وزنی میباشند.
* پراکندگی جامد هیدروتروپیک (Solid Dispersion) روشی اصلی، بدون خطر و مقرون به صرفه برای افزایش فراهمی زیستی داروهای دارای حلالیت پایین در آب معرفی میشود.

نتیجه :

• در مقایسه با داروی خالص، حلالیت مخلوطهای فیزیکی روزوواستاتین با ترکیب عوامل هیدروتروپیک (سدیم سالیسیلات، بنزوات سدیم و اوره) با نسبت 13.33در بافر 0.05 مولار سیترات سدیم به طور قابلتوجهی افزایش یافت.
• آزادسازی داروی با فرمولاسیون جدید بین 98.83 تا 104.78 درصد متغیر بود که نشاندهنده بالا تر بودن نرخ انحلال بود. این واقعیت که حلالیت روزوواستاتین به طور قابل توجهی بهبود یافته است، نشان می دهد که ممکن است این روش برای داروهای دیگر با حلالیت ضعیف در آب نیز مورد استفاده قرار گیرد.

با استفاده از دستگاه روتاری اواپراتور (تقطیر در خلاء) 20 لیتری درساتک نیز می توان کارهای مشابه مقاله فوق را انجام داد. با کلیک بر روی لینک های اپارات و لینکدین ذیل به ویژگی ها، خصوصیات و کاربردهای روتاری اواپراتور درساتک، دسترسی پیدا خواهید کرد.
  • جهت آگاه سازی دیگر فرهیختگان، در به اشتراک گذاری این مقاله سهیم باشید.

https://www.aparat.com/v/RI825
روتاری اواپراتور 20 لیتری درساتک


افزایش حلالیت یک داروی کم محلول در آب با استفاده از هیدروتراپی و تکنیک های پراکندگی جامد مبتنی بر هیدروتراپی مخلوط

تمرکز این پژوهش بر به حداکثر رساندن حلالیت کلسیم روزوواستاتین در آب و افزایش سرعت انحلال آن با استفاده از عوامل هیدروتروپیک مختلف به منظور ایجاد پراکندگی جامد است.( از طریق تکنیکهای تبخیر حلال شامل اواپراتور چرخشی و روشهای لیوفیلیزاسیون) * عوامل هیدروتروپیک شامل اوره، مانیتول، اسید سیتریک، بنزوات سدیم و سالیسیلات سدیم در غلظتهای ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد وزنی میباشند. * پراکندگی جامد هیدروتروپیک (Solid Dispersion) روشی اصلی، بدون خطر و مقرون به صرفه برای افزایش فراهمی زیستی داروهای دارای حلالیت پایین در آب معرفی میشود.

اطلاعات بیشتر>
20 تیر 1403
نظرات