بررسی ظرفیتهای تحقیقاتی اسپری درایر و فریز درایر در حوزه صنعت غذا و کشاورزی

8 مرداد ماه 1401

در این مقاله آموزشی، به اختصار به نحوه عملکرد، کاربردها، مزایا و محدودیت های هر یک از دستگاههای اسپری درایر و فریز درایر، پرداخته شده است. در نهایت به 7 موضوع مرتبط به تکنیک اسپری درایینگ و فریز درایینگ، که میتواند توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد اشاره شده است.

 ظرفیتهای تحقیقاتی اسپری درایر و فریز درایر در حوزه صنعت غذا و کشاورزی

نمونه یک : پساب کارخانجات لبنی
نمونه دو : ضایعات استخوانی حاصل از فرآوری آبزیان
نمونه سه: استخراج عصاره رنگی از پوسته میگو
نمونه چهار: پودر میوه ها
نمونه پنج: بهینه سازی فرآیندهای تولید پودر به منظور تعیین نقاط بهینه فرآیند خشک کردن
نمونه شش: بهینه سازی فرآیندهای تولید پودر
نمونه هفتم: انکپسولیشن یا ریزپوشانی


جزئیات بیشتر را با دانلود فایل کامل این مطلب آموزشی از اینجا مطالعه بفرمایید.

جهت مشاهده مشخصات و یا دریافت کاتالوگ دستگاه اسپری درایری که در فیلم مشاهده کردید. روی لینک دستگاه اسپری درایر ساخت درساتک کلیک کنید.
 
بررسی ظرفیتهای تحقیقاتی اسپری درایر و فریز درایر در حوزه صنعت غذا و کشاورزی

در این مقاله آموزشی، به اختصار به نحوه عملکرد، کاربردها، مزایا و محدودیت های هر یک از دستگاههای اسپری درایر و فریز درایر، پرداخته شده است. در نهایت به 7 موضوع مرتبط به تکنیک اسپری درایینگ و فریز درایینگ، که میتواند توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد اشاره شده است.

اطلاعات بیشتر>
8 مرداد 1401
نظرات