رضایت نامه مشتریاناعلام رضایت مشتریان، گویای کیفیت تولید و خدمات ماست

 

رضایت نامه دانشگاه اصفهان از اسپری درایر آزمایشگاهی

رضایت آزمایشگاه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان از کیفیت، عملکرد و خدمات پس از فروش مرتبط با دستگاه اسپری درایر (خشک کن پاششی)

رضایت نامه شرکت اکسیر نوین فرآینداز راکتور شیمیایی

رضایت شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا از کیفیت و عملکرد راکتورهای شیمیایی 50 لیتری، همچنین ست فیلتراسیون دو قلوی 20 لیتری درسا به ساز

رضایت نامه شرکت دارو آریا از جت میل آزمایشگاهی

رضایت شرکت پژوهش دارو آریا از کیفیت و عملکرد دو دستگاه جت میل ساخت شرکت درسا به ساز

رضایت نامه فناوران دارویی پارسیان از راکتور شیمیایی پرتابل

رضایت شرکت فن آوران دارویی پارسیان از کیفیت و عملکرد راکتورهای شیمیایی 2، 5، 10 و 15 لیتری، همچنین دستگاه جت میکرونایزر و چمبر پایداری تولید شرکت درسا به ساز

رضایت نامه دانشکده طب سنتی از اسپری درایر (خشک کن پاششی) سال خرید: 95

رضایت آزمایشگاه داروسازی دانشکده طب سنتی علوم پزشکی تهران از کیفیت و عملکرد دستگاه اسپری درایر یا خشک کن پاششی درسا به ساز (سال خرید:95)

رضایت مرکز تحقیقات کاربردی دارویی از اسپری درایر و جت میل

رضایت مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کیفیت، عملکرد و خدمات پس از فروش دستگاه اسپری درایر (خشک کن پاششی) و جت میل