کاربرد دستگاه اسپری درایر در حوزه فناوری نانو

کاربرد دستگاه اسپری درایر در حوزه فناوری نانو

کاربرد دستگاه اسپری درایر در حوزه فناوری نانو

6 شهریور 1398

اسپری درایینگ روشی رایج برای تجمع کنترل شده نانو ذرات در قالب میکرو ذرات و رفع مشکل چسبندگی نانو ذرات می باشد.

نانو ذرات بی اثر

در سیستمهای نانو دارو و در سامانه های نوین دارورسانی، اندازه کوچک نانو ذرات باعث افزایش بسیار زیاد نسبت سطح به حجم و در نتیجه افزایش انرژی سطحی می گردد و این امر باعث چسبندگي برگشت ناپذير این نانو ذرات و تشکیل تجمعاتی با اندازه بزرگتر مي گردد که تبعاً فاقد مزایای نانو ذرات خواهد بود. این امر نه تنها در داروسانی (به طور مثال دارو رسانی استنشاقی) و سيستم هاي پراكنده حاوي نانوذرات، بلکه در تمام زمینه های کاربردی نانو ذرات اهمیت دارد.

راه حل؟

جهت غلبه بر این محدودیت ها، گروه های تحقیقاتی مختلف روش فرموله نمودن نانو ذرات در قالب میکروذرات را آزموده اند و ايجاد نانو تجمعات، پايداري فيزيكوشيميايي را فراهم نموده اند. در میان روش های به کار رفته شده برای تجمع کنترل شده نانو ذرات در قالب میکرو ذرات، روش Spray Drying پركاربردترين روش می باشد.
 
  ساخت دستگاه اسپری درایر با كيفيت قابل رقابت با نمونه اروپايي، یکی از افتخارات شرکت فناوری دارویی درسا به ساز می باشد.

درباره مزایا و مشخصات دستگاه اسپری درایر ساخت درسا به ساز بیشتر بدانید.

مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که تا کنون دستگاه اسپری درایر درساتک را خریداری کرده اند...

کاربرد دستگاه اسپری درایر در حوزه فناوری نانو

اسپری درایینگ روشی رایج برای تجمع کنترل شده نانو ذرات در قالب میکرو ذرات و رفع مشکل چسبندگی نانو ذرات می باشد.

اطلاعات بیشتر>
6 شهریور 1398
نظرات