راهنمای نصب و راه اندازیجهت استفاده کارآمد، بهینه و افزایش طول عمر دستگاه، مطالعه راهنمای استفاده از دستگاه الزامی است. راهنمای استفاده در بردارنده هشدارها، اخطار ها و نکات ایمنی دستگاه است که کاربر باید از آنها آگاهی داشته باشد، همچنین شامل قوانین و دستورات برای پیشگیری از اتفاقات و حوادث ناگوار است که می بایست توسط کاربر برای پیشگیری رعایت شود.
برای مشاهده pdf لطفا روی لینک کلیک فرمایید.