آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دکتر سمندری مجهز به فریز درایر ساخت شرکت درساتک شد.

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دکتر سمندری مجهز به فریز درایر ساخت شرکت درساتک شد.

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دکتر سمندری مجهز به فریز درایر ساخت شرکت درساتک شد.

21 مرداد 1397

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت (CRL) یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی فعال در مرکز تحقیقات فن آوری های جدید دانشگاه صنعتی امیر کبیر است..

بسیاری از تحقیقات آزمایشگاه تحقیقات کامپوزیت بر روی نانو کامپوزیت های پلیمری، مواد زیستی، مهندسی بافت، سیستم های تحویل دارو، تصفیه آب، مدل سازی مواد چند منظوره و آزمایش های مکانیکی چند بعدی تمرکز دارد. CRL دارای طیف گسترده ای از امکانات برای تولید و اندازه گیری خواص مواد پیشرفته است.
اخبار
نظرات