اعتماد دانشکده های دارو سازی به محصولات درساتک

 اعتماد دانشکده های دارو سازی به محصولات درساتک

اعتماد دانشکده های دارو سازی به محصولات درساتک

13 اسفند 1397

دستگاه اسپری درایر ساخت شرکت درساتک در دانشکده داروسازی علوم پزشکی مازندران نصب و راه اندازی شد. - مشاهده فیلم در ادامه مطلب -

 
فیلم کارکرد اسپری درایر ساخت شرکت درساتک در دانشکده داروسازی علوم پزشکی مازندران
اخبار
نظرات