اعتماد دانشکده های دارو سازی به محصولات درساتک

13 اسفند ماه 1397

دستگاه اسپری درایر ساخت شرکت درساتک در دانشکده داروسازی علوم پزشکی مازندران نصب و راه اندازی شد. - مشاهده فیلم در ادامه مطلب -

 
فیلم کارکرد اسپری درایر ساخت شرکت درساتک در دانشکده داروسازی علوم پزشکی مازندران
اخبار
نظرات