حضور پررنگ شرکت درسا تک در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

9 دی ماه 1397

بازدید دکتر ستاری (معاونت علمی فن آوری ریاست جمهوری) و دکتر صالحی (رئیس نمایشگاه) از غرفه درسا به ساز

بازدید مسئولین از غرفه درسا به ساز در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
اخبار
نظرات