حضور پررنگ شرکت درسا تک در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور پررنگ شرکت درسا تک در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور پررنگ شرکت درسا تک در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

9 دی 1397

بازدید دکتر ستاری (معاونت علمی فن آوری ریاست جمهوری) و دکتر صالحی (رئیس نمایشگاه) از غرفه درسا به ساز

بازدید مسئولین از غرفه درسا به ساز در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
مقاله ها
نظرات