تجهیز دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان به دستگاه راکتور شیمیایی درساتک

31 شهریور ماه 1398

راکتور شیمیایی دو جداره با حجم 4 لیتر

 
  مشاهده مشخصات و دریافت کاتالوگ دستگاه راکتور شیمیایی آزمایشگاهی درساتک
اخبار
نظرات