انعکاس خبری محصولات درساتک در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی شهر آفتاب

انعکاس خبری محصولات درساتک در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی شهر آفتاب

انعکاس خبری محصولات درساتک در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی شهر آفتاب

22 آذر 1397

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از غرفه شرکت درسا تک در دومین نمایشگاه تجهیزات شیمیایی شهر آفتاب 

انعکاس خبری محصولات اسپری درایر،فریز درایر و راکتورهای شیمیایی درساتک(مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی) در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی واقع در شهر آفتاب -
مقاله ها
نظرات