مقالات

تعداد آیتم ها در هر صفحه
تولید ریز کپسولهای چای ترش با استفاده از اسپری درایر
تولید ریز کپسولهای چای ترش با استفاده از اسپری درایر

با توجه به اثر بخشی رنگ در بازار پسندی محصولات، از دیر باز استفاده از ترکیبات مولد رنگ در صنعت غذا جایگاه ویژه ای داشته است. امروزه استفاده از رنگهای طبیعی در فرآورده های غذایی بدلیل عوارض و خطرات ناشی از رنگهای مصنوعی نمایان تر شده است. در میان رنگها، رنگ قرمز بیشترین تاثیر را بر روی سیستم عصبی دارد از اینرو بهره گیری هر چه موثرتر از این رنگ به لحاظ جذب مشتریان و افزایش فروش، موردی است که بیش از گذشته مورد توجه دست اندر کاران صنعت غذا قرار گرفته است. چای ترش از جمله منابع گیاهی است که از مقادیر بالای رنگدانه قرمز برخوردار است. با این وجود، رنگدانهِ ی آنتوسیانینی موجود در چای ترش در برابر عوامل محیطی حساس بوده و امکان تخریب و بیرنگ شدن آن وجود دارد.یکی از روشهایی که به منظور پایدارسازی ترکیبات رنگی پیشنهاد شده است، روش ریزپوشانی است. ریزپوشانی در واقع روشی برای نگهداری رنگ های طبیعی بوسیله به دام انداختن آنها در مواد پوشش است. استفاده از اسپری درایر یا خشک کن پاششی تکنیکی است که امروزه به دلیل انعطاف پذیری و تولید ذرات با کیفیت به طور گسترده ای برای ریزپوشانی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. طی پژوهشی در گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان و پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی واحد مشهد، تفاوت های میان میزان شاخص رنگی عصاره چای ترش با تغییر نوع دیواره و درجه حرارت ورودی خشک کردن پاششی (اسپری درایر) بررسی شد. عصاره ی چای ترش با استفاده از خشک کردن پاششی با مالتودکسترین و مالتودکسترین- صمغ عربی با نسبت 50 به 50 به عنوان عوامل پوشش دهنده و حمل کننده در دو دمای ورودی 160 و 180 درجه سانتی گراد خشک کن پاششی به پودر تبدیل شد. نتایج حاکی از این بود که فرآیند ریزپوشانی توسط مالتودکسترین- صمغ عربی دارای بالاترین میزان درخشندگی و قرمزی و کمترین میزان زردی است از طرفی با افزایش دمای اسپری درایر میزان زردی رنگدانه افزایش می یابد. دانلود اصل مقاله

جزئیات
14 اسفند 1396
کاربرد دستگاه اسپری درایر در داروسازی
کاربرد دستگاه اسپری درایر در داروسازی

خشک کردن با اسپری درایر به عنوان یک روش مناسب براي خشک کردن مواد بیولوژیکی حساس به حرارت، مانند آنزیمها و پروتئینهای دارویی، با حداقل از دست دادن فعالیت، بهبود محلولیت آبی دارو و در نتیجه فراهمی زیستی آنها و نیز در مطالعات تکنولوژی دارویی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. امروزه این تکنولوژی کاربردهای وسیعی در عرصه دارویی و غیر دارویی پیدا کرده است و براي تهیه ترکیبات قرصها، واکسن، ویتامینها، فرآوردههای خونی، آنزیمها، هورمونها، جلبکها و عصاره مخمر مورد استفاده قرار می گیرد. با بهره گیری از روش خشک کردن با اسپری درایر در تولید محصولات دارویی و با توجه به امکان کنترل فرایند، طیف گستردهاي از فراورده ها با ویژگیهای مورد نیاز، قابل دستیابی است. خشک کردن توسط اسپری درایر تبدیل مداوم محتوا از حالت مایع به ذرات خشک، به وسیله اسپري کردن به درون یک محفظه خشک کننده گرم است که با فراهم کردن حجم کافی از هوای گرم باعث تبخیر قطرات مایع و خشک کردن ذرات دیسپرس شده در این محیط میگـردد. محتوای مایع می تواند محلول، سوسپانسیون، دیسپرسیون، امولسیون، ژل یا خمیر باشد به شرط اینکه قابل پمپ و اسپری کردن باشد. علیرغم دمای بسیار بالای محفظه خشک کننده، ذرات اسپری شده به واسطه از دست دادن رطوبت، در دمای بسیار پایین تری و برای زمان بسیار کوتاهی باقی می مانند. از این رو این روش خشک کردن اساسا به عنـوان "خشک کـردن دمای پایین" نیز شناخته می شود. محصول بدست آمده از اسپری درایینگ حاوی ذرات ریزتر و توزیع اندازه ذره ای بهتر، ظاهر، بافت، مشخصه ریزش، تراکم پذیری، دانسیته توده ای، قابلیت پراکندگی و محلولیت بسیار مطلوبی می باشد.

جزئیات
7 شهریور 1396