اخبار

تعداد آیتم ها در هر صفحه
انعکاس خبری محصولات درساتک در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی شهر آفتاب
انعکاس خبری محصولات درساتک در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی شهر آفتاب

انعکاس خبری محصولات اسپری درایر،فریز درایر و راکتورهای شیمیایی درساتک(مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی) در دومین نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی واقع در شهر آفتاب -

جزئیات
22 آذر 1397